TRAN XUAN AN - PHAN HOI 2 / feedback 2 ( trang phu 2 )

11.1.06

ĐÍNH CHÍNH LINKs

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI TRUY CẬP
CÁC ĐỊA CHỈ WEBs / BLOGs
(bấm vào các đường LINKs sau đây):

I. THƠ : _________________________
________________________________________________

http://tranxuanantthitap1.blogspot.com/
http://tranxuananthitap2.blogspot.com/
http://tranxuananthitap3.blogspot.com/
http://tranxuanantthitap4.blogspot.com/
http://tranxuananthitap5.blogspot.com/
http://tranxuananthitap6.blogspot.com/
http://tranxuanantruongcatho7.blogspot.com/
http://tranxuananthitap9.blogspot.com/

II. TIỂU THUYẾT : _________________
________________________________________________

http://tranxuananngoitruongthgieng.blogspot.com/
http://tranxuanansendobthhbinh.blogspot.com/
http://tranxuanancmnlamaixanh.blogspot.com/
http://tranxuanancmnlamaix2.blogspot.com/

III. PHÊ BÌNH – TIỂU LUẬN : ________
________________________________________________

http://tacphamtranxuanangiaodiem.blogspot.com/
http://tranxuanantieuluan.blogspot.com/
http://tranxuanantieuluan9b.blogspot.com/
http://tranxuananbinhtho.blogspot.com/

IV. TRUYỆN – SỬ KÍ –
KHẢO CỨU TƯ LIỆU LỊCH SỬ :
____________
________________________________________________

http://tranxuananpcdtnvt1a.blogspot.com/
http://tranxuananpcdtnvt2a.blogspot.com/
http://tranxuananpcdtnvt2b.blogspot.com/
http://tranxuananpcdtnvt2c.blogspot.com/
http://tranxuananpcdtnvt3a.blogspot.com/
http://tranxuananpcdtnvt3b.blogspot.com/
http://tranxuananpcdtnvt4a.blogspot.com/
http://tranxuananpcdtnvt4b.blogspot.com/
http://tranxuananpcdtnvt4c.blogspot.com/

V. TRANG PHỤ : PHẢN HỒI : ĐỒNG CẢM – TRAO ĐỔI – LÀM RÕ & ĐÍNH CHÍNH _____________
_________________________________________

http://tranxuanan-trphu.blogspot.com/
http://tranxuananp-trphu.blogspot.com/


HOẶC CÓ THỂ BẤM VÀO DÒNG CHỮ
VIEW MY COMPLETE PROFILE
Ở BẢNG ABOUT ME
[ có thể xem như trang chủ { # homepage # } ] –
http://www.blogger.com/profile/14904482
– ĐỂ TỪ CÁC ĐƯỜNG LINKs TẠI ĐÓ,
ĐỌC NHỮNG TÁC PHẨM KHÁC CỦA TÁC GIẢ
TRÊN WEBs / BLOGGER.


NGOÀI RA, CÓ THỂ TRUY CẬP THÊM
CÁC TÁC PHẨM SÁNG TÁC, KHẢO LUẬN, BIÊN SOẠN
CỦA TÁC GIẢ
TRÊN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ GIAO ĐIỂM
(xin bấm vào các đường LINKs sau đây):

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/505_index.htm
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_index.htm
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/705_index.htm
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/805_index.htm
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_index.htm
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_index.htm
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_index.htm
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1205_index.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa-ky-content.htm

ĐÍNH CHÍNH:
1. ( Link không sử dụng: http://tranxuanantthitap9.blogspot.com/ ).
2. Có một vài blogs, bị thiếu mất một link của phần truyện - sử kí - khảo cứu tư liệu lịch sử:
http://tranxuananpcdtnvt2c.blogspot.com/
3. Gõ phím nhầm, trang phụ 1 (không ghi số 1) có link:
http://tranxuanan-trphu.blogspot.com/
thành trang phụ 2 (có ghi số 2):
http://tranxuananp-trphu.blogspot.com/
( xin lưu ý : tranxuananp ).


Xin cáo lỗi.
Trân trọng và cảm ơn.
Tác giả,
Trần Xuân An
________________________________
________________________________


NHỮNG BÀI, NHỮNG MỤC VÌ CÓ TÍNH CHẤT TRAO ĐỔI NHẤT THỜI HOẶC THƯ TÍN RIÊNG TƯ, như đã thông báo từ rất nhiều tháng trước, ĐÃ ĐƯỢC LƯU GIỮ VĨNH VIỄN, TUY KHÔNG HIỂN THỊ.

Xin xem danh mục vốn có của trang phụ 1 như sau:


Date Post Title

1/31/2006 Edit Draft / forever / DON'T DELETE : TIỂU SỬ BIÊN NIÊN KÌ VĨ PCĐT. NGUYỄN VĂN TƯỜNG
Phan Huyên Đình View Delete

1/28/2006 Edit Draft / forever / DON'T DELETE / SEE TXA'S OTHER BLOGS: KÌ VĨ PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN – THƠ – VÀI NÉT VỀ CON NGƯỜI, TÂM HỒN VÀ TƯ TƯỞNG
Phan Huyên Đình View Delete

1/26/2006 Edit Draft / forever / DON'T DELETE : ĐIỀU CHỦ YẾU: YÊU CẦU GHI CHÚ XUẤT XỨ TƯ LIỆU
Phan Huyên Đình Draft Delete

1/25/2006 Edit Draft / forever / DON'T DELETE : THƯ LÀM RÕ VẤN ĐỀ CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN QUÍ ĐỨC & TXA. TRÊN GIAO ĐIỂM
Phan Huyên Đình Draft Delete

1/22/2006 Edit CHỮ “CẢ” TRONG TỪ “CON CẢ”
Hiển thị vĩnh viễn

Phan Huyên Đình View Delete

1/16/2006 Edit Draft / forever / DON'T DELETE / SEE TXA'S OTHER BLOGS: THAM LUẬN HỘI THẢO SỬ HỌC, 7 HB2 (7-2002)
Phan Huyên Đình Draft Delete

1/14/2006 Edit PHO SỬ BIÊN NIÊN SINH ĐỘNG CỦA LÀNG & NƯỚC
Hiển thị vĩnh viễn

Phan Huyên Đình View Delete

1/12/2006 Edit Draft / forever / DON'T DELETE : TRÍCH DẪN BẢO ĐẢM YÊU CẦU KHOA HỌC VỀ XUẤT XỨ, NHƯNG ...
Phan Huyên Đình Draft Delete

1/11/2006 Edit ĐÍNH CHÍNH LINKs
Hiển thị vĩnh viễn

Phan Huyên Đình View Delete


KÍNH MẠN PHÉP LƯU GIỮ Ở PHẦN "DRAFT", VÌ KHÔNG CÓ NƠI NÀO THUẬN TIỆN HƠN.

KHI CẦN THIẾT, CÓ THỂ NHANH CHÓNG CHO HIỂN THỊ NHỮNG BÀI, NHỮNG MỤC NÀO ĐÓ, TUỲ THEO YÊU CẦU.


Trân trọng và thành thật biết ơn.
TXA.

22 : 02', 02-12 HB6 (2006).