TRAN XUAN AN - PHAN HOI 2 / feedback 2 ( trang phu 2 )

31.1.07

CHỮ “CẢ” TRONG NGỮ DANH TỪ “CON CẢ”

TRƯỜNG HỢP ĐỔI LINK DUY NHẤT:
LINK KHUNG TRANG CỦA BÀI “ CHỮ ‘CẢ’ TRONG NGỮ DANH TỪ ‘CON CẢ’ “

Phần cuối mỗi link của từng khung trang blog (mỗi trang blog có thể có nhiều khung trang) do máy móc tự động hoá thực hiện. Do đó, có trường hợp link trở nên khá buồn cười hoặc có thể gây ngộ nhận:

http://tranxuananp-trphu.blogspot.com
/2006/01/ch-c-trong-ng-danh-t-con-c.html


Từ ngày 31-01 HB7 (2007), tác giả đã đổi các chữ trong ô chữ nhật "Title" ở trang "Edit posts":


TRƯỚC MẮT CẦN BỎ HẲN TỪ "CHÚA NHẬT" HAY "CHỦ NHẬT" TRONG DƯƠNG LỊCH Ở NƯỚC TA

Vì thế, nên phần cuối link của khung trang blog này cũng đã thay đổi:

http://tranxuananp-trphu.blogspot.com
/2006/01/trc-mt-cn-b-hn-t-cha-nht-hay-ch-nht.html


Tuy vậy, link chính của trang blog (phản hồi 2 / feedback 2 [trang phụ 2]) này vẫn là:

http://tranxuananp-trphu.blogspot.com

Ngoài ra, không có sự thay đổi, sửa chữa nào trong bài viết, kể cả tựa đề vốn có của nó.

Xin xem bài viết ấy theo link mới:

http://tranxuananp-trphu.blogspot.com
/2006/01/trc-mt-cn-b-hn-t-cha-nht-hay-ch-nht.html


Xin thành thật cáo lỗi về "sự cố link" do vô ý của người sử dụng.

TXA.

Thứ năm (thứ tư cũ), 31-01 HB7 (2007)
[ 13-12 Bính tuất HB6 – 7 ]